Reviste de filosofie

1.    Revista de filosofie – Institutul de Filosofie

 • apare de 6 ori pe an;
 • conţine studii, articole şi informaţii de specialitate;
 • publică studii de filosofie generală (ontologie, logică, metodologie, gnoseologie etc)
 • dă o atenţie deosebită filosofiei româneşti;
 • conţine următoarele rubrici׃ Studii şi cercetări; Eseuri, Puncte de vedere şi însemnări filosofice; În dezbatere׃ idei şi concepte pentru sec. al XXI-lea; Dialog׃ convorbiri cu personalităţi ale lumii filosofice contemporane, Mapamond filosofic; În obiectiv׃ cărţi şi evenimente filosofice; Inedite. Restituiri. Aniversări şi comemorări; Bibliografie. Repere bibliografice. Cărţi primite la redacţie. Revista revistelor de filosofie; Viaţa ştiinţifică. Note şi informaţii. Prezentarea autorilor.

2.    Revista de filosofie analitică

 • apare bianual sub îndrumarea Societăţii Române de Filosofie Analitică;
 • este publicată atât în format electronic, cât şi pe support de hârtie;
 • este o publicaţie care funcţionează pe principiul “recenzării anonime”, însemnând că acceptarea sau neacceptarea unui text primit la redacţie depinde exclusive de referenţii anonimi;
 • textele pot fi trimise pe adresa redacţiei redacţia@srfa.ro, sau pe adresa Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Splaiul Independenţei nr. 204, Bucureşti, cod 060024.

3.    Revista cu filosofie

 • este o revistă deschisă bilunară editată de studenţi în filosofie;
 • este distribuită în facultăţi şi librării din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Timişoara;
 • îşi propune sprijinirea reflexiei critice, dezvoltarea unei culture deschise a dezbaterii şi promovarea învăţământului filosofic;
 • textele/ imaginile pot fi trimise pentru publicare la revista@rfil.ro sau revista@filos.ro, împreună cu datele de contact;
 • pentru discutarea textelor propuse înaintea fiecărui număr, doritorii se pot alătura unei liste de discuţii, la http׃׃/liste.rfil.ro.

4.    Vox Philosophiae

 • este o revistă bianuală şi internaţională de filosofie;
 • publică doar articole de filosofie, traduceri de filosofie inedite, note critice sau recenzii;
 • publică texte în română, franceză, engleză şi germană;
 • manuscrisele trebuie trimise comitetului de redacţie la adresa voxphilosophiae@aol.com(format Word sau Open Office);
 • evaluarea textelor primite este efectuată de către doi membri ai comitetului de lectură, evaluatorii nu cunosc numele autorilor şi viceversa.

5.    Schole- revistă independentă de filosofie

 • revistă semestrială independentă de filosofie;
 • oferă un spaţiu de publicare liber specialiştilor şi începătorilor în studiul aprofundat al filosofiei;
 • este dedicată studiilor şi articolelor de filosofie, fiind deschisă oricărei teme;
 • fiecare număr va conţine recenzii şi la unele apariţii, interviuri;
 • articolul şi studiile trimise redacţiei vor fi evaluate printr-o procedură tip blind peer review, la sfârşitul căreia vor fi publicate dacă au fost acceptate;
 • textele pot fi trimise la adresa redacţia@schole.ro;

6.    Revista internaţională a Departamentului de Filosofie al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Filosofie

 • revista apare anual, în luna decembrie;
 • publică articole originale din toate domeniile filosofiei;
 • publică şi traduceri din autori clasici sau contemporani, însă numărul lor nu depăşeşte 10% din totalul materialelor publicate;
 • publică recenzii despre cărţi filosofice recente şi note despre congrese de filosofie;
 • limbile în care pot fi publictate textele sunt engleza, franceza, germana şi româna;
 • revista este distribuită pe bază de schimb internaţional în numeroase biblioteci universitare din întreaga lume;
 • adresa de corespondenţă este annals.philosophy@gmail.com.

7.    Studia UBB – Philosophia’s Blog

 • revistă bianuală dedicată promovării unui nivel ridicat al cercetării academice în domeniul filosofiei;
 • publică articole ştiinţifice ale experţilor români şi străini pentru mai multe domenii ale filosofiei׃ istoria filosofiei, filosofie morală, etică, filosofie politică, logică, estetică, etc.

8.    http://www.ifilosofie.ro/

Portal de filosofie, revistă, texte şi noutăţi filosofice

 • proiect destinat filosofiei;
 • se găsesc aici texte, interviuri şi noutăţi filosofice;

9.     Analele Universităţii din Craiova, seria Filosofie

 • revistă editată de Catedra de Filosofie a Facultăţii de Istorie-Filosofie- Geografie a Universităţii din Craiova;
 • conţine numai articole de filosofie, dar are o tematică diversă;
 • este bianuală;
 • limbile în care se publică sunt româna, franceza, engleza şi orice altă limbă de largă circulaţie;
 • revista se bucură de o recunoaştere internaţională;
 • doritorii pot trimite articole pe adresa filosofie craiova@yahoo.com.

10.   KRISIS – Revistă de Filosofie

 • se adresează mediului filosofic universitar, dar poate capta interesul unor categorii mai largi de oameni de cultură;
 • revista este deschisă colaborărilor în domenii variate׃ metafizică, logică, epistemologie, fenomenologie, hermeneutică, etc;
 • este difuzată prin mai multe reţele de librării prin ţară;
 • în străinătate, revista este expediată prin schimburi inter-academice;
 • revista KRISIS a fost primul periodic cultural românesc disponibil prin reţeaua Internet.
 • rubrici׃ Articole şi studii; Traduceri; Eseuri şi materiale inedite; Eveniment; Recenzii; Paideia.

11.   Proiectul ROPHE – Romanian (Philosophical) Portal on Higher Education׃ un fel de agora electronică a informaţiei filosofice şi umaniste in sens larg. Proiectul conţine 4 componente׃ o enciclopedie românească a filosofiei şi 3 reviste de filosofie.

Enciclopedia românească a filosofiei – ROPHIE Romanian Philosophical Internet Encyclopedia (www.rophie.usv.ro– este o sursă de informaţii compozită, având în structura sa o componentă informativă – un ghid, una referenţială – un dicţionar, una formativă – o enciclopedie.

Rophie este proiectul primei Enciclopedii Româneşti de Filosofie pe Internet. Urmăreşte pe lângă promovarea filosofiei româneşti pe web şi promovarea unei perspective româneşti asupra filosofiei. Rophie este concepută în ediţie trilingvă, română-engleză- franceză.

Construcţia ROPHIE include, după cum am zis׃

 1. primul ghid românesc al resurselor filosofice disponibile pe Internet

Acesta se adaugă altor surse de referinţă׃

Guide to Philosophy on the Internet, al lui Peter Suber;

Philosophy Study Guide;

Erratic Impact’s Philosophy Research Base.

 1. primul dicţionar românesc online de filosofie
 2. prima enciclopedie filosofică românească online

Cele 3 reviste de specialitate sunt׃

 • ROPHIR Romanian Philosophical Internet Review (www.rophir.usv.ro) – vizează filosofia în sens larg;
 • ROSLIR Romanian Semio-Logical Internet Review (www.roslir.usv.ro) – vizează semio-logica;
 • ROCSIR Romanian Cultural Studies Internet Review (www.rocsir.usv.ro) – vizează cultura filosofică.

12.   Revista PUBLIC REASON

 • revistă peer-reviewed de filosofie politică şi morală;
 • apare în limba engleză;
 • publică articole, recenzii şi alte materiale din toate domeniile filosofiei politice şi etice, din domeniul teoriei politice, eticii aplicate şi filosofiei dreptului;
 • încurajează dezbaterea în jurul problemei raţionalităţii în politică şi etică în contextul mai larg al discuţiei privind raţionalitatea ca problemă filosofică.
 • este publicată de către CSRC – Centrul pentru Studierea Raţionalităţii şi Credinţelor;
 • se adresează comunităţii filosofice internaţionale;
 • îşi propune să promoveze creaţia filosofică din Estul şi Sud- Estul Europei.

Creează un site web sau un blog la WordPress.com

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: