Centre de cercetare

1. Centrul de Cercetare în Etică Aplicată – CCEA

 • acest centru funcţionează în cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti;

 • oferă un cadru în care studenţii îşi pot testa cunoştinţele teoretice acumulate;

 • poate angaja cercetători care doresc să se dedice acestei activităţi pe bază de proiecte proprii de cercetare şi de autofinanţare;

2. Centrul pentru Studierea Raţionalităţii şi Credinţelor – CSRC

 • este o unitate de cercetare ştiinţifică înfiinţată în cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti;

 • realizează şi implementează proiecte de cercetare şi dezvoltare precum׃ Raţiune şi credinţe. Raţionalitate, raţiune publică şi educaţie într-o societate multiculturală;
 • organizează conferinţe naţionale şi internaţionale;

 • CSRC este deschis oricăror propuneri de colaborare în proiecte academice precum׃ conferinţe, antologii, traduceri;
 • editează revista Public Reason, în care apar articole din domeniile filosofiei politice şi ale eticii.

3. Centrul de Cercetări în Logica, Filosofia şi Istoria Ştiinţei – CELFIS

 • este unul dintre cele mai active centre de cercetare ale Universităţii din Bucureşti;
 • se ocupă de activităţi de cercetare fundamentală şi aplicată în domeniile logicii, filosofiei şi istoriei ştiinţei;

 • membrii CELFIS participă la programe de cercetare naţionale şi internaţionale cu accent pe istoria şi filosofia ştiinţelor naturii;

 • CELFIS colaborează activ cu colective de cercetare din Marea Britanie, SUA, Germania, Australia şi Noua Zeelandă;

 • activităţile centrului includ׃ seminarii de cercetare (întâlniri săptămânale în care membri ai colectivului de cercetare şi invitaţi ţin prelegeri şi participă la discuţii interesante); „Seminarul filosofic de vineri” – organizat în colaborarecu Centrul de Cercetare Fundamentele Modernităţii Europene şi Colegiul Noua Europă (forum deschis de discuţii în care cercetători prezintă proiecte de cercetare); colocvii şi conferinţe;

4. Centrul de Cercetare „Fundamentele Modernităţii Europene” – FME 

 • reprezintă un grup de cercetători români care se ocupă cu studierea filosofiei sec. al XVII-lea european în contextul istoriei ideilor;

 • organizează un important seminat internaţional anual;

5. Centrul de Studii Fenomenologice – CSF

 • se ocupă de promovarea studiilor şi cercetărilor fenomenologice în cadrul Universităţii din Bucureşti;

 • centrul are în vedere׃ coordonarea unei activităţi ştiinţifice în domeniu în cadrul Facultăţii de Filosofie; organizarea de seminarii, conferinţe, simpozioane şi congrese; editarea periodicului Studia Phaenomenologica; încurajarea unui schimb internaţional de materiale ştiinţifice la nivel instituţional; stabilirea unor legături şi colaborări cu alte instituţii şi asociaţii din ţară şi străinătate; sprijinirea şi stimularea oricăror acţiuni de cercetare şi studiu al disciplinei; coordonarea unor colecţii de carte de fenomenologie.
%d blogeri au apreciat:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close