Scop și departamente

Philos a luat naștere în ianuarie 2010, din dorința a trei studente de a lupta pentru drepturile studenților și de a îmbunătăți lucrurile în facultate, ceea ce a dus la conturarea unei asociaţii studenţeşti, apolitică și nonprofit.

Misiunea Asociaţiei Philos este de a reprezenta drepturile şi nevoile studenților din Facultatea de Filosofie, într-o manieră legitimă, fermă și transparentă. Deși scopul nostru este axat pe reprezentare, proiectele pe care le-am realizat fac parte dintr-o arie mult mai largă, incluzând proiecte educaționale, culturale sau sociale. Organizăm activități diverse, de la sesiuni de comunicări științifice, traininguri, workshopuri, până la a căuta locuri de practică pentru studenţi, dar cum trebuie să ne și distrăm, ne mai ocupăm şi de balul bobocilor, petreceri umanitare sau festivaluri studențești.

Reprezentăm studenţii atât în cadrul Consiliului Facultății de Filosofie, cât și în Senatul Universității din București. Suntem membrii ASUB (Asociația Studenților din Universitatea București), dar și ANOSR (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România), realizând astfel o reprezentare a studenților noștri inclusiv la nivel național.

OBIECTIVE:

– Reprezentarea tuturor studenţilor din Facultatea de Filosofie.
– Susținerea dreptului de liberă exprimare şi apărarea drepturilor studenților.
– Realizarea de proiecte ce ţin de domeniul educațional, ştiinţific, social și cultural.
– Îmbunătăţirea comunicării şi a relaţiilor interpersonale.
– Promovarea Facultăţii de Filosofie.
– Facilitarea accesului la informaţii ce ţin de mediul academic și educația nonformală.
– Sprijinirea tinerilor în dezvoltarea personală şi în procesul de formare profesională, acumularea de experientă.
– Promovarea relaţiilor de prietenie şi de colaborare cu alte organizaţiile studențești.

PRINCIPII ȘI VALORI PHILOS:

Perseverență – suntem tenaci, nu renunţăm niciodată la obiectivele pe care ni le-am stabilit, chiar dacă nu este întotdeauna uşor.

Hotărâre – nu ne lăsăm influenţaţi, dăm dovadă de transparenţă şi suntem fermi în deciziile pe care le luăm.

Iniţiativă – pentru că activităţile desfăşurate de Philos vin din dorinţa tinerilor de a face ceva nou, inedit, dar şi pentru că suntem primii care se implică în lupta pentru drepturile tale.

Libertate – credem în libertatea de exprimare cu tărie şi nu ne temem să luptăm pentru scopul nostru, şi anume reprezentarea studenţilor din Facultatea de Filosofie.

Organizare – pentru că avem deja experienţă în organizarea diferitelor proiecte şi continuăm să le îmbunătăţim mereu, mai ales că la început eram ca nişte mici bufniţe aiurite.

Seriozitate – pentru că organizăm proiecte ce au ca scop conştientizarea de către studenţi a problemelor sociale şi educaţionale şi găsirea de soluţii viabile pentru acestea.

DEPARTAMENTE PHILOS:

Departamentul de Reprezentare are următoarele atribuţii:

– Stabilirea unor priorități şi direcții de acțiune pentru reprezentarea studenților
– Organizarea periodică de seminarii și dezbateri pe teme și probleme de învățământ în facultatea nostră cu șefii de grupă, de an, dar și studenți de la noi și din alte părți
– Stabilirea de parteneriate educaționale cu organizații similare din țară și străinătate interesate de educație
– Menţinerea legăturii cu șefii de grupă și de an, informarea lor în legătură cu hotărârile ce privesc facultatea noastră și asigurarea pregătirii și a motivaţiei lor
– Informarea periodică în legătură cu practica, examenele, profesorii, cursurile, creditele etc.
– Realizarea unor chestionare bazate pe nevoile și problemele studențești

Departamentul de Comunicare și Promovare are următoarele atribuții:

– Menținerea legăturii cu partenerii media
– Stabilirea de relații externe locale, naționale și internaționale
– Îmbunătățirea și promovarea imaginii asociației
– Promovarea și realizarea newsletterului Philos, Revistei Philos, site-ului și blogului asociaţiei
– Crearea și oferire a materialelor promoționale în legătură cu Philos şi alte evenimente

Departamentul de Cultură și cercetare are următoarele atribuții:

– Menținerea legăturii cu centrele de cercetare din Facultatea de Filosofie, dar și a legăturii cu instituții ce țin de cultură
– Promovarea studiilor științifice și revistelor culturale în rândul studenților
– Stimularea participării studenților în centre de cercetare și în instituții de cultură, dar și publicarea în revistele de profil
– Organizarea de proiecte, sesiuni, conferințe și congrese de cultură și cercetare în filosofie cu și pentru studenți, atât la nivel local, național, dar și internațional
– Căutarea de locuri de practică și stagii în domeniul cercetării și culturii (împreună cu departamentul de Reprezentare)
– Promovarea altor conferințe, evenimente de cultură și cercetare în rândul studenților din Facultatea de Filosofie

Departamentul de Resurse Umane are următoarele atribuții:

– Recrutarea voluntarilor Philos
– Motivarea tuturor membrilor
– Monitorizarea activității membrilor
– Crearea coeziunii de grup (teambulidinguri, petreceri, seri sociale)
– Evaluarea de nevoi și așteptări ale membrilor Philos, dar și ale studenților din Facultatea de Filosofie
– Asigurarea dezvoltării profesionale și personale a membrilor, dar și a studenților din Facultatea de Filosofie

%d blogeri au apreciat:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close