Arhivele jurnalului

Rezultatele alegerilor studențești din data de 06.12.2018

Proces verbal, Încheiat azi, 06.12.2018, de Comisia Electorală a Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București privind rezultatele obținute la primul tur al alegerilor studențești. Pentru pozițiile de reprezentat de master anul I și anul II, au votat 12

Postat in Studenti Reprezentanti

Comisia Electorală și Calendarul Alegerilor

Proces verbal, Încheiat astăzi, 21.11.2018, cu ocazia şedinţei Comisiei Electorale a Facultăţii de Filosofie, având ca puncte pe ordinea de zi: (1) alegerea preşedintelui Comisiei; (2) stabilirea metodologiei şi calendarului alegerilor; (3) diverse. (1) prin votul membrilor Comisiei, a fost

Postat in Studenti Reprezentanti

Alegerilor Studențești și Comisia Electorală

Dragi colegi, având în vedere că după prima sesiune ale alegerilor studențești nu a fost ales un reprezentant al anului al III-lea licență și nici reprezentanți pentru anii de master, anul I și respectiv anul II, ne vedem nevoiți să

Postat in Studenti Reprezentanti

Rezultatele alegerilor studențești din data de 25.10.2018

Proces verbal Încheiat azi, 25.10.2018, de Comisia Electorală a Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București privind rezultatele obținute la al doilea tur al alegerilor studențești pentru desemnarea reprezentanților de an, studenților reprezentați în Consiliul Facultății de Filosofie, studentului

Postat in Studenti Reprezentanti

Rezultatele alegerilor studențești din data de 23.10.2018

Proces verbal Încheiat azi, 23.10.2018, de Comisia Electorală a Facultății de Filosofie din cadrul Universității din București privind rezultatele obținute la primul tur al alegerilor studențești pentru desemnarea reprezentanților de an, studenților reprezentați în Consiliul Facultății de Filosofie, studentului reprezentant

Postat in Studenti Reprezentanti

Minuta Consiliului de Filosofie 2 octombrie 2018

1. Se discută despre propunerea domnului Decan de înființare a unor noi linii de studii(avantaje și dezavantaje); 2. S-a aprobat ca Departamentul de Filosofie Teoretică să facă dosar pentru programul Interdisciplinar în Științe Cognitive pentru acreditare ARACIS. 3. S-a informat

Postat in Studenti Reprezentanti

Minuta Consiliului Facultății de Filosofie 26 iunie 2018

1.Se aprobă minuta Consiliului Facultății de Filosofie din data de 7 iunie 2018 2. Se aprobă organizarea sesiunii de licență și dizertație în luna septembrie 2018. 3. Se aprobă solicitările pentru cursurile opționale de la Departamentul de Filosofie practică și

Postat in Studenti Reprezentanti

Candidații pentru funcțiile de reprezentant de an/consiliu/senat

Postat in Studenti Reprezentanti

Metodologia

Metodologia de desfășurare a alegerilor studenților reprezentanți din Facultatea de Filosofie Comisia Electorală a Facultății de Filosofie   Prezenta Metodologie a fost elaborată de către Comisia Electorală a Facultății de Filosofie în temeiul art. 9 alin. (7) din Regulamentul de

Postat in Studenti Reprezentanti

Alegeri studențești

Dragi studenți, Comisia Electorală, întocmită în data de 5.10.2018, adresează studenților din toate ciclurile de studiu invitația de a depune candidaturile pentru titlul de reprezentant de an, membru în Consiliul Facultății, sau membru în Senatul Universității. Perioada depunerii candidaturilor este

Postat in Studenti Reprezentanti
Arhiva postărilor
Logo-ul Asociației Studențești Philos
Logo Asociația Studenților din Universitatea București
Logo Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România

European Student's Union