Metodologia

Metodologia de desfășurare a alegerilor studenților

reprezentanți din Facultatea de Filosofie

Comisia Electorală a Facultății de Filosofie

 

Prezenta Metodologie a fost elaborată de către Comisia Electorală a Facultății de Filosofie în temeiul art. 9 alin. (7) din Regulamentul de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității din București (de aici numit „Regulamentul”) și în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011.

Art.1 (1) Această metodologie se întocmește pentru organizarea alegerilor reprezentanților studenților din Facultatea de Filosofie în cadrul Senatului Universității din București și al Consiliului Facultății de Filosofie.

(2) Scopul metodologiei este atât acela de a asigura o reglementare coerentă și eficientă a cadrului de desfășurare a procesului electoral, cât și de a facilita cunoașterea personală a candidaților de către electori și dialogul direct între candidați și electori.

Art.2 Reprezentanții studenților vor fi aleși prin votul universal, direct, egal, secret și liber exprimat al studenților.

Art.3 (1) Depunerea candidaturilor va avea loc în perioada 12-16.10.2018, la adresa comisiaelectoralafilosofie@gmail.com. Orice candidatură depusă începând cu data de 17.10.2018, ora 00:00 este nevalidă.

(2) Campania electorală a candidaților se va desfășura în perioada 17-22.10.2018.

(3) Primul tur al alegerilor va avea loc în data de 23.10.2018, în intervalul orar 10:00 – 20:00, în clădirea Facultății de Filosofie, Universitatea din București.

(4) Rezultatul votului de la primul tur va fi anunțat până pe data de 24.10.2018, ora 20:00, atât la avizierul din clădirea Facultății, cât și pe site-ul Asociației Philos, philosub.wordpress.com.

(5) În cazul în care rezultatele primului tur nu sunt valide, se organizează un al doilea tur al alegerilor. Acesta va avea loc pe data de 25.10.2018, între orele 10:00 – 20:00, în clădirea Facultății de Filosofie a Universității din București.

(6) Rezultatul votului celui de-al doilea tur va fi anunțat până pe data de 26.10.2018, ora 20:00, atât la avizierul din clădirea Faculății, cât și pe site-ul Asociației Philos, philosub.wordpress.com.

(7) În cazul în care rezultatele celui de-al doilea tur nu sunt valide, se organizează un al treilea tur al alegerilor. Acesta va avea loc pe data de 29.10.2018, între orele 10:00 – 20:00, în clădirea Facultății de Filosofie a Universității din București.

(8) Rezultatul votului celui de-al treilea tur va fi anunțat până pe data de 30.10.2018, ora 20:00,  atât la avizierul din clădirea Facultății, cât și pe site-ul Asociației Philos, philosub.wordpress.com.

(9) În cazul în care rezultatele celui de-al treilea tur nu sunt valide, se va organiza o altă sesiune a alegerilor, la o dată ulterioară stabilită de Senatul Universității.

(10) În cazul în care mai mulți candidați au același număr de voturi și nu pot fi toți aleși, aceștia și doar aceștia vor participa în aceleași condiții la turul următor.

Art.4 (1) Studenții candidați au posibilitatea de a susține discursuri în fața colegilor, de a împărți flyere și de a lipi afișe (în spațiile cu această destinație), precum și de a posta pe orice site de socializare, fie pe contul propriu, fie în grupurile studenților, mesaje cu caracter electoral.

(2) Este interzisă anticampania (conform Regulamentului).

(3) Candidații la mai multe funcții au dreptul de a face campanie pentru fiecare funcție în parte sau comasat.

(4) Este interzisă campania în ziua alegerilor și în afara perioadei menționate la art. 3, alin. (2) al prezentei Metodologii.

Art.5 (1) Toate candidaturile se vor depune în format electronic, la adresa comisiaelectoralafilosofie@gmail.com în perioada specificată la art. 3, alin. (1).

(2) Poate candida orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute în Regulament și în Carta Universității din București, și care nu intră sub incidența prevederilor art. 12, alin. (4) ale OM 3666/2012.

(3) Cererea de candidatură va include toate datele relevante ale candidatului (anul de studiu, grupa, formă de învățământ), precum și funcția pentru care studentul candidează.

(4) Separat, studentul va depune o declarație pe propria răspundere în care menționează faptul că nu încalcă niciuna dintre condițiile enunțate anterior și că a luat la cunoștință de prezentele condiții. Aceasta va conține semnătura candidatului.

Art.6 (1) Se va organiza un singur punct de votare în incinta Facultății de Filosofie, la parterul clădirii.

(2) Fiecare student va primi câte 1 buletin de vot pentru fiecare funcție de reprezentare. Pe fiecare buletin de vot vor fi înscrise numele candidaților. Buletinul de vot se va înmâna după verificarea carnetului de student sau a legitimației de student și semnarea listei de prezență la vot.

(3) Studenții pot vota pentru cel mult 6 dintre candidați pe buletinele de vot pentru reprezentanți în Consiliul Facultății, și pentru cel mult 1 candidat pe buletinele de vot pentru reprezentantul de an și reprezentantul în Senatul Universității. Buletinele de vot care conțin mai multe voturi decât numărul menționat aici vor fi anulate.

(4) Numărarea voturilor va fi realizată de membrii Comisiei Electorale sub supravegherea cadrului didactic observators,i a reprezentant,ilor candidat,ilor (dacă există).

(5) Accesul candidaților în sala unde se vor număra voturile este strict interzis până la finalizarea procedurilor.

(6) Vor fi declarați aleși în funcția de reprezentant în Consiliul Facultății: (a) candidatul de la ciclul licență cu cel mai mare număr de voturi; (b) candidatul de la ciclul masterat cu cel mai mare număr de voturi; (c) candidatul de la ciclul doctorat cu cel mai mare număr de voturi; (d) primii trei candidați, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, în afară de cei menționați la punctele (a), (b) și (c). Numărul de voturi relevant este cel rezultat în urma numărării voturilor de pe buletinele de vot valide pentru alegerea reprezentanților în Consiliul Facultății.

(7) Vor fi declarați aleși în funcția de reprezentant de an: (a) candidatul cu cel mai mare număr de voturi din anul I, ciclul licență; (b) candidatul cu cel mai mare număr de voturi din anul II, ciclul licență; (c) candidatul cu cel mai mare număr de voturi din anul III, ciclul licență; (d) candidatul cu cel mai mare număr de voturi din anul I, ciclul masterat; (e) candidatul cu cel mai mare număr de voturi din anul II, ciclul masterat; (f) candidatul cu cel mai mare număr de voturi de la ciclul doctorat. Numărul de voturi relevant este cel rezultat în urma numărării voturilor de pe buletinele de vot valide pentru alegerea reprezentanților de an.

(8) Va fi declarat ales în funcția de reprezentant în Senatul Universității candidatul cu cel mai mare număr de voturi. Numărul de voturi relevant este cel rezultat în urma numărării voturilor de pe buletinele de vot valide pentru alegerea reprezentantului în Senatul Universității.

(9) Rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces verbal care va fi prezentat Consiliului Facultății de Filosofie, Universitatea din București, respectiv Senatului Universității din București, pentru confirmarea validării alegerilor, și care va fi făcut public în termen de 24 de ore de la terminarea alegerilor.

Postat in Studenti Reprezentanti

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Arhiva postărilor
Logo-ul Asociației Studențești Philos
Logo Asociația Studenților din Universitatea București
Logo Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România

European Student's Union

%d blogeri au apreciat asta: